Ettevõttest

Üldiselt

Instacoins (ärinimi Instacoins Estonia OÜ, registrikood 14836937) on virtuaalvääringu teenuse pakkuja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 2 lg 1 punkti 10 mõttes.

 

Teenuse pakkumise õiguslik alus ja järelevalve

Instacoins pakub virtuaalvääringu vahetus- ja ülekandeteenust RahaPTS § 3 punktide 101 ja 102 mõttes ning omab virtuaalvääringu teenuse luba nr FVT000081 alates 11.08.2020. Instacoins on seega kohustatud isik RahaPTS kohaselt ning selle tegevuse üle teostab järelevalvet Rahapesu Andmebüroo (RAB). Teenuste pakkumisel juhindub Instacoins RahaPTS-st, rahvusvahelise sanktsiooni seadusest ja teistest seadustest ning RAB-i poolt kehtestatud juhenditest, eeskirjadest ja soovitustest.

 

Tootevalik

Bitcoin (BTC) on ainus virtuaalvääring, mida Instacoins vahetuseks pakub, teisi virtuaalvääringuid hetkel ei pakuta. Instacoins vahetab BTC üldlevinud FIAT-valuuta vastu. Vahetusteenus on ühesuunaline ehk FIAT-valuuta vahetust BTC vastu ei pakuta.

 

Tunne oma klienti põhimõte (Know Your Client ehk KYC)

Kohustatud isikuna tuvastab Instacoins iga kliendi isikusamasust ja kontrollib saadud andmeid. Klientide tuvastamine ja kontrollimine on automatiseeritud, kasutades selleks usaldusväärseid kolmanda poole teenuseid.

 

Maksevõimalused

Jaekliendid saavad teenuse eest tasuda oma krediit- või deebetkaardi või pangaülekande kaudu. Instacoins aktsepteerib makseid ka Skrill ja Neteller konto kaudu.

 

Teenuse kasutamise protsess

Pärast edukat identifitseerimist ja teenuse eest tasumist luuakse kliendile konto, kust ta näeb oma hoiusel (custody) BTC, mida võib kohe edasi kanda kliendi poolt valitud virtuaalvääringute rahakoti aadressile.

 

24/7 klienditugi

Instacoins-i klienditeenindajad on kättesaadavad ööpäevaringselt, et vajadusel abi vajavaid kliente teenuse kasutamise käigus juhendada. Sellega välditakse pikki ooteaegu, mida tarbijad kogevad teiste jaemüüjate juures. Klienditugi on kättesaadav telefoni, e-maili või LiveChat-i kaudu.

 

Börsiväline teenus

Instacoins pakub teenust ka börsiväliselt (over-the-counter ehk OTC) ehk väljaspool ettevõtte veebiplatvormi. Juriidilised isikud saavad Instacoins’i teenust kasutada üldjuhul ainult börsiväliselt. Teenuse osutamise tingimused on individuaalsed. Meiega ühenduse võtmiseks tuleb saata e-mail aadressile otc@instacoins.com.

 

Turvalisus ja usaldusväärsus

Ettevõte hoiab suurima osa BTC-st nn külmutatud kujul (cold storage), et kaitsta oma kapitali võimalike varguste eest, tagada klientidele usaldust ja säilitada oma mainet kõrgel tasemel.

Instacoins hoolitseb oma teenuste kvaliteedi ja turvalisuse eest ning teeb koostööd tuntud ja usaldusväärsete partneritega (nt Kraken, Sum and Substance, Chainalysis jt.). Meie teenus on klientide poolt väga kõrgelt hinnatud.